Live
19Loser of 18Loser of 181716Loser of 14Loser of 1415Loser of 13Loser of 131112Loser of 6Loser of 69Loser of 5Loser of 5Loser of 3Loser of 38Loser of 4Loser of 4Loser of 2Loser of 210Loser of 7Loser of 7Loser of 1Loser of 121Loser of 20 (if necessary)Loser of 20 (if necessary)20Winner of Losers BracketWinner of Losers Bracket1814137Sino3Sino6Sothe2Sothe4Detta4DettaJB IV5JB IV5JBM1JBM3Stroganoff6StroganoffRBOY11RBOY2Stinky Spaghetti7Stinky SpaghettiVenom10Venom1lagscout8lagscoutTITTICUS9TITTICUSRound 1Round 2Round 3SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5
Loser of 18
Loser of 14
Loser of 13
Loser of 6
Loser of 5
Loser of 3
Loser of 4
Loser of 2
Loser of 7
Loser of 1
Loser of 20 (if necessary)
Winner of Losers Bracket
Sino
Sothe
Detta
JB IV
JBM
Stroganoff
RBOY
Stinky Spaghetti
Venom
lagscout
TITTICUS